Den Nagel auf den Kopf treffen geht nur gemeinsam.
Den Nagel auf den Kopf treffen geht nur gemeinsam.

ścieki przemysłowe

rozwarstwianie się emulsji

Detoksykacja chromem z wytrącaniem metali ciężkich

sedymentacja i flotacja

Oczyszczanie biologiczne (kontrola proporcji składników odżywczych – biogenów)

woda chłodząca i kotłowa

sytuacji u klienta

Tworzenie programów dozowania i ich realizacja

Monitorowanie przez spersonalizowaną obsługę

Technologia przechowywania i dozowania