Den Nagel auf den Kopf treffen geht nur gemeinsam.
Den Nagel auf den Kopf treffen geht nur gemeinsam.

Ochrana osobních dat

Prohlášení ABS-Steding s.r.o. o ochraně osobních údajů

ABS-Steding s.r.o. je dodavatel chemických produktů a služeb. Zasazujeme se o ochranu Vašeho soukromí abyste se cítili co nejbezpečněji. Prohlášení stanovuje zásady, kterými řídíme sběr, sbírání, zpracování a uchovávání dat. Údaje se týkají našich zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů a návštěvníků internetových stránek ABS-Steding s.r.o.

Řídíme se platnými předpisy GDPR. Pokud se nacházíte v jiné členské zemi Evropské unii tak správcem údajů je daná dceřiná, popřípadě mateřská společnost.

V rámci stránek společnosti můžeme shromažďovat data a informace dobrovolně poskytnuté, a to včetně osobních kontaktních údajů. Dále jsou to jména, adresa sídla společnosti, název společnosti nebo emailové adresy a telefonní čísla.

Pokud jste zákazníkem můžeme od Vás použít Vaše údaje za účelem plnění smluvních povinností (místa dodávek chemických produktů, fakturační adresy, zasílání obchodních sdělení apod.).

Vaše obchodní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli, obchodními partnery, spedičními firmami apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k účelu splnění zákonných požadavků, které zahrnuje i daňové zákony, rozšíření spolupráce a případné právní spory.

Vaše poskytnutá data jsou chráněna tak, že jsme zavedli organizační bezpečnostní opatření. Cílem je zabránit zneužití těchto dat. Přístup k těmto datům mají pouze ti, kteří je potřebují k vykonávání naši obchodní činnosti v daném oboru. Zároveň neustále pracujeme na rozvoji zabezpečení našich systémů a procesů, a to vše s cílem chránit vaše osobní údaje a další data před rizikem jejich neoprávněného zveřejnění, zneužití nebo ztráty.

Cookies

Stránky ukládají malé textové soubory cookies, které umožňují základní fungování těchto stránek a analýzu způsobu jejich užívání včetně marketingového zpracování, a to vše za účelem našeho zájmu vám poskytovat co nejkvalitnější služby.

Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky, vaše preferované nastavení a další informace, které vám umožní pohodlné užívání našich služeb.

To vše v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Rozdělení cookies:

Aktivní data

Jedná se o technická data, která jsou nezbytná pro řádné fungování našich poskytovaných služeb. Některé částí těchto stránek mohou využívat informace jako např. e-mail, telefonní kontakt, jméno, název společnosti atd.

Pasivní data

Jedná se o data, která se používají zejména pro analýzu konkrétního uživatelského chování s cílem zachovávat a zlepšovat jejich funkčnost tak, aby byly pro naše uživatele zejména uživatelsky komfortní a jednoduše ovladatelné.

Data pro cílení

Jedná se o data, která na základě znalosti vašeho uživatelského chování slouží zejména pro cílení personalizované reklamy, která je pro vás relevantní a odpovídá vašim zájmům. Tato data rovněž zajišťují, aby vám určená reklama nebyla nedůvodně opakována a byla efektivní. Tato data mohou být předána i třetím osobám, které jsou relevantními subjekty pro tyto reklamní účely.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace o jejich nastavení, zejména možnosti jejich vymazání, odmítnutí či anonymního režimu, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci plnohodnotně vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z předpokladu, že souhlasíte s využíváním výše zmíněných cookies, které mohou být ukládány do vašich zařízení. Stejně tak můžeme získávat některé informace z vašich zařízení, a to se stejnými či podobnými účely jako cookies.

Podmínky používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.abs-steding.cz (dále jen Stránky) je společnost ABS-Steding s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky byly zveřejněny dne xx. xx. xxxx a od tohoto data jsou platné a účinné.